2012-09-10

Budżet

Plan finansowy Centralnego Ośrodka Informatyki na 2017 r. po stronie przychodów ustalono na kwotę 125.647 tys. zł (wg ustawy budżetowej).