2012-09-03

Oświadczenia majątkowe

Brak obowiązku ustawowego do składania oświadczeń majątkowych.