2012-09-05

Praktyki

Praktyki studenckie

W Centralnym  Ośrodku  Informatyki  istnieje możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia  oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas  studiów  w ramach nieodpłatnych praktyk przeznaczonych dla studentów.

Osoby zainteresowane praktykami oraz stażem mogą zgłaszać się do:

Centralny Ośrodek Informatyki
Zespół  Kadrowo-Płacowy
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
tel. 22 100-30-89