2012-09-10

Zamówienia publiczne w COI

Centralny Ośrodek Informatyki jako jednostka sektora finansów publicznych, jest zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wszystkie aktualne ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdują się na stronie

https://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne-przetargi.html