2012-09-05

Kontakt

CENTRALA

Aleje Jerozolimskie 132-136
02-305 Warszawa
tel.: 22 250 28 83
fax: 22 250 29 87
e-mail: coi@coi.gov.pl

e-PUAP

 

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 711 70 27
fax: 95 711 70 28

 

Oddział w Katowicach
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
tel.: 32 750 65 23

 

Oddział w Lublinie
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
tel.: 81 477 54 06
fax: 81 477 56 48


Oddział w Łodzi
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź
tel.: 42 253 54 99
fax: 42 292 07 31

 

Oddział w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
tel.: 61 415 19 46
fax: 61 666 11 42

 

Oddział w Rzeszowie
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel.: 17 250 26 63
fax: 17 250 28 05

Oddział w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1/3

85-066 Bydgoszzcz

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się